นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 26/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 401142
Page Views 780070
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกฅ(อลถ.)บำเพ็ญประโยชน์ขยะสองข้างทาง ( (29 ธ.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ( (27 ธ.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะมูลฝอยน้ำตกศิลาเพชร ( (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย ( (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 89 ครั้ง))
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 82 ครั้ง))
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 107 ครั้ง))
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ( (25 ส.ค. 2564 | อ่าน 130 ครั้ง))
โครงการบริหารจัดการขยะ ( (17 ส.ค. 2564 | อ่าน 75 ครั้ง))
ประชุมประชาคมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( (11 ส.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
การป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 113 ครั้ง))
สำนักงาน 3Rs ( (20 ก.ค. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ( (14 ก.ค. 2564 | อ่าน 101 ครั้ง))
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3Rs ( (09 ก.ค. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง))
ยกย่องบุคคลต้นแบบมาตรการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ( (07 ก.ค. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง))
รางวัลเชิดชูเกียรติ อบต.ศิลาเพชร ( (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 75 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์วันปลอดถุงพลาสติกสากล 3 กรกฎาคม ( (18 มิ.ย. 2564 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ........... ( (11 มิ.ย. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ปีการศึกษา 2564 ( (27 พ.ค. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง))
6 ขั้นตอนทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ( (25 พ.ค. 2564 | อ่าน 113 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศิลาเพชร เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลศิลาเพชรด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( (14 พ.ค. 2564 | อ่าน 74 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 65 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศิลาเพชร เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลศิลาเพชรด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( (29 เม.ย. 2564 | อ่าน 76 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 73 ครั้ง))
รายงานผลการนำแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 73 ครั้ง))