นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 520111
Page Views 931218
 
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ( (08 พ.ย. 2561 | อ่าน 172 ครั้ง))
การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 398 ครั้ง))
การรรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 353 ครั้ง))
การขออนุญาติติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 389 ครั้ง))
การขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 366 ครั้ง))
ขออนุญาตดัดแปลงหรือรือถอนอาคาร ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 347 ครั้ง))
งานขออนุญาตปลูกสร้างอาหาร บ้านเลขที่ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 345 ครั้ง))
การขึ้นทะเบียนรอรับความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 356 ครั้ง))
การยืมวัสดุครภัณฑ์ของ อบต. ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 351 ครั้ง))
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 528 ครั้ง))
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 348 ครั้ง))
การออกหนังสือรับรองบุคคล ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 686 ครั้ง))
การส่งหนังสือราชการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 581 ครั้ง))
การรับหนังสือราชการ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 889 ครั้ง))
การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้าง ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 367 ครั้ง))
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 370 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีป้าย ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 488 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 685 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ( (11 พ.ย. 2558 | อ่าน 327 ครั้ง))
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 377 ครั้ง))
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 382 ครั้ง))
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 609 ครั้ง))
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 693 ครั้ง))
การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 391 ครั้ง))
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 410 ครั้ง))
การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 523 ครั้ง))
การเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 365 ครั้ง))
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ( (23 ส.ค. 2558 | อ่าน 397 ครั้ง))