นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 26/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 401139
Page Views 780067
 
กองคลัง

นางจารุณี อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางขวัญใจ หาญยุทธ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางกฤษณา ศรีนารินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

น.ส.อำพรรณ อุทุมพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุรีรัตน์ สุมทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางภาวินี จิณะตา
คนงานทั่วไป